E2r

Hvordan unngå grunnvann forurensning

Grunnvann forurensning oppstår når naturlige eller kunstige stoffer gjennomsyre grunnvann, noe som gjør det uegnet til bruk. Forurensning kan sive inn i grunnvannet av flere ruter. Et eksempel er gjennom vann fra regn eller innsjøer, som vasker jorden gjennomvåt med giftige stoffer i grunnvannet. Det er mange årsaker til grunnvann. Eksempler er korrosjon, feilaktig avfallshåndtering, feil håndtering av feedlots, feil oppbevaring og bruk av farlige stoffer, utilsiktede kjemikalieutslipp, utett deponi dekker, og dårlig installerte septik-systemer.

Når vannet blir forurenset

Når vannet blir forurenset, mennesker og alle andre levende ting som drikke vann pumpet ut av bakken er alvorlig påvirket. Grunnvann i dag er fortsatt brukes til ulike formål, fra å drikke, bading, innenlands og kommersielle til industriell bruk. Mennesker, dyr og andre levende organismer kan få alvorlig syke eller dø av å drikke eller bruke forurenset grunnvann. For å hindre denne typen forurensning, bør alle føle ansvar og ta affære.

  1. Begynne å trene avfallsreduksjon og riktig avfallshåndtering hjemme. Før du forventer dine naboer og myndigheter til å utføre tiltak for å hindre forurensing av grunnvann skal arbeidet starte i ditt hjem. Involvere hele familien i å være klar over de produktene du kjøper og bruker. For eksempel, i stedet for å kjøpe produkter med engangs pakker, gå for de du kan resirkulere, returnere eller gjenbruk. Du kan også kjøpe varer i bulk for å unngå for mye emballasje som må kastes. Når det gjelder mat, bare forberede hva du trenger, unngå å forberede for mye. Praktisere kompostering mat avfall som grønnsaker og frukt. Når du handler, må du lese etikettene. Velg giftfri, alternative eller biologisk nedbrytbart husholdningsprodukter. Hvis du bruker sprøytemidler i hagen din, velger de minst giftige alternativer. Så mye som mulig, unngå å bruke arsen, giftige kjemikalier. Hvis du må bruke dem, les bruksanvisningen og bruke dem bare som foreslått. Stedet for å dumpe gamle apparater, møbler og andre varer, kan du velge å bruke en makeover, lansere en garasje salg eller donere ting. Kjøretøy er også kilder til forurensning. Har bilen din skikkelig vedlikeholdt slik at du sparer miljøet og du sparer penger også.
  2. Dårlig installerte septik-systemer er en av årsakene til grunnvann. Ha septiktank inspisert, og gjennomføre regelmessig vedlikehold. Ikke kaste noen husholdningskjemikalier inn i tanken, og unngå å bruke skadelige kjemikalier for rengjøring.
  3. Jordbruket bør ansette beskjære og jord ledelse. Dette omfatter økt organisk materiale, riktig planting, god drenering og vanningssystemer, og utnytte riktig utstyr for pløying og høsting. Som for bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler, unngå sprøyting i umiddelbar nærhet til åpent vann. Bruk kun sertifiserte plantevernmidler, og bruke dem som instruert av produsenten.
  4. Industrielle, kommersielle og alle andre virksomheter i ulike bransjer bør ansette tiltak for å hindre forurensning og gjøre miljøinnsatsen for å redde land og vann. Institusjoner som har biologiske avfall bør også gjelde dekontaminering før avhending av avfall.
Hvordan unngå grunnvann forurensning. Begynne å trene avfallsreduksjon og riktig avfallshåndtering hjemme.
Hvordan unngå grunnvann forurensning. Begynne å trene avfallsreduksjon og riktig avfallshåndtering hjemme.

Det er mange andre måter å hindre grunnvann forurensning, som det finnes også mange andre kilder til denne typen forurensning. Det er viktig å lære mer om dem for å vite hva du kan bidra til miljøet og også fortsette å nyte rent og trygt grunnvann.